Puukuivatid

Seadmed puidu kuivatamiseks kondensatsioonimeetodil.

Seade tööskeem

Seade tööskeem

Kuivatusagendi (õhu) soojendamise põhimõte kondensatsioonikambris on samasugune nagu konvektsioontüüpi kuivatuskambrites ning toimub õhu ringluse teel läbi elektrikalorifeeride või läbi kohalikust katlamajast kuuma veega (auruga) kuumutatavate kalorifeeride. Kuivatusagendi kuumutatud niiske õhu ringlus tagatakse peaventilaatoritega, mis on paigaldatud ekraanile kalorifeeride taha kambri ülaosas.

Erinevalt teist tüüpi kuivatuskambritest, kus soojendatud niiske õhk lastakse atmosfääri, kondensatsioonikambris seda õhku atmosfääri ei lasta. Niisku, mida õhk sisaldab, kondenseerub kondensatsiooniahelas. Sel ajal osaliselt kuivatatud õhk jätkab kambris tsirkuleerimist, kuid tekkinud kondensaat eemaldatakse kambrist.

Kondensatsiooniahel koosneb soojavahetitest, mis paikevad kambri sees. Need on üksteisega ühendatud torude abil, milles tsirkuleerib jahutatud agent. Agendi tsirkulatsiooni kindlustab kompressor.
Kondensatsiooni põhimõttel töötav kuivatusmeetod võimaldab kokku hoida kulusid ja garanteerib kõikide puidusortide kvaliteetse kuivamise.
Meie seadmete eelised:

Õhu tsirkulatsiooni puidukuivatis skeem

Õhu tsirkulatsiooni puidukuivatis skeem

  • Väike elektritarve;
  • Süsteemi töökindlus ja lihtsus;
  • Tuleohutus – suhteliselt madala (kuni 50 °C) temperatuuri tõttu kambris;
  • Ökoloogilised näitajad on kõigist olemasolevaist kuivatussüsteemidest kõige paremad – puudub kahjulike ainete paiskumine atmosfääri (kuivatuskambri võib paigaldada tootmishoone siseruumi);
  • Kompaktne konstruktsioon, kiire paigaldus, võimalus pidevaks kuivatusprotsessi monitooringuks (visuaalne või automaatne);
  • Tänu mõõdukale kuivatusprotsessile säilib kuivatatud materjali kvaliteet (sealhulgas ka värvitoon).

Reeglina valmib iga seade individuaalse projekti järgi vastavalt tellija olemasolevale kuivatuskambrile. Seetõttu pole me mõelnud ühetüübiliste mudelite valmistamisele. Mõnel juhul tuleb seadme montaažil kasutada erinevaid plokke, teisel juhul üht monoplokki.

Eriplokkidega montaaž.

  

Meie valmistatud metsa- ja saepidu kuivatussüsteemid töötavad edukalt järgmistes ettevõtetes: Hansacom, Kestvuspuit, Famox, Maxifor, samuti firmades Kohtla-Järvel, Avinurmes, Sauel jne.

Kuivatustsükkel on täielikult automatiseeritud ning juhitav programmeeritava juhtseadme M90 (Unitronics) abil.

Seadme tõrke korral või avariirežiimi sisselülitumisel saadetakse vastav signaal SMS-sõnumiga, milles teatatakse avariiseiskumise põhjus. GSM-telefoni teel saab juhtida ka seadme tööd.